Sabtu, 2 Oktober 2010

Hebatnya Islam

Nama agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak ada perkaitan dengan sebarang individu ataupun kelompok manusia. Hal ini berbeza dengan agama lain. Contohnya agama Kristian yang dinamakan bersempena dengan nama Jesus Christ, agama Budha bersempena dengan nama pengasasnya Gautama Budha, Confucianisme dinamakan bersempena nama Confucious dan Judaisme dinamakan berasaskan nama kelompok kaum Judah (Yahudi).
Islam berasal daripada perkataan Arab 'salima' yang bermaksud kesejahteraan. Kesejahteraan ini lahir kerana pada dasarnya agama Islam diturunkan sesuai dengan fitrah dan sifat semula jadi manusia. Kenyataan Allah di dalam Al Quran:

Hadapkanlah wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah di atas) fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu.
surah ar-Rum ayat 30
Ajaran Islam memang sesuai dengan fitrah manusia. Ia menggalakkan perkahwinan, mengizinkan manusia menikmati keseronokan dunia, menekankan aspek jiwa dan ketenangan diri, mementingkan keharmonian keluarga, mengizinkan hiburan yang tidak melekakan, menggalakkan kajian dan penyelidikan dan membicarakan berkenaaan akal, roh dan jasad. Tidakkah kesemua ini diperlukan oleh manusia? Konsep kesejahteraan yang dibawa Islam adalah berbentuk komprenhensif. Justeru Islam adalah agama yang diperlukan oleh manusia dan setiap insan yang mempunyai persiapan menerima Islam sebagai agamanya demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
sumber : Dr. Danial Zainal Abidin, 2008, Minda Muslim Super.PTS Millenia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan